besieging

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

besieging

Substantiv

Synonymer till besieging

Möjliga synonymer till besieging

besiege

besiege
besieged
besieged
Verb

Översättningar

Vad betyder besiege inom jakt ?

lay siege to

Översättningar

Synonymer till besiege

Möjliga synonymer till besiege