bepansra

bepansrar

bepansrade

bepansrat

bepansra

Verb
militärväsen

Synonymerbepansrad

Adjektiv
militärväsen