bepansra

bepansrar

bepansrade

bepansrat

bepansra

Verb
militärväsen

Synonymer
bepansrad

Adjektiv
militärväsen