belägga med kvarstad

belägger med kvarstad

belade med kvarstad

belagt med kvarstad

belägg med kvarstad

Verb