bekänna

bekänner

bekände

bekänt

bekänn

Verb

Synonymer