behov

behovet
behov
behoven
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet behov på svenska?

Obestämd singular: behov
Bestämd singular: behovet
Obestämd plural: behov
Bestämd plural: behoven

Hur används ordet behov

 • "Mina behov är få och enkla"
 • "Denna skola har konstruerats för att fylla ett länge eftertraktat behov"
 • "Spara det för framtida behov"
 • "Han kände behovet av en lång promenad"
 • "En man är i behov av mat"
 • "Det går inte att utgå från dagens akuta behov."
 • "Det går inte att utgå från dagens akuta behov."
 • "Trafikinvesteringar är till för att klara framtidens behov."
 • "Trafikinvesteringar är till för att klara framtidens behov."
 • "Inte bara tidningar skulle behöva riktiga korrekturläsare, även Göteborgs stad är i stort behov av dylika."
 • "Inte bara tidningar skulle behöva riktiga korrekturläsare, även Göteborgs stad är i stort behov av dylika."
 • "Bollebygd : Kvällsöppen förskola vid behov."
 • "Kairo : Egyptens ultrakonservativa salafister sätter käppar i hjulet för det IMF-lån som landet är i desperat behov av."
 • "Resurserna måste användas så att de med störst behov får den hjälp de behöver."
 • "Bollebygd : Kvällsöppen förskola vid behov."
 • "För att lösa äldre människors behov av trygghet och social samvaro måste vi hitta andra sätt."
 • "Förändringarna för gamla i Härryda kommun med behov av stöd kommer tätt under vårvintern."
 • "Kairo : Egyptens ultrakonservativa salafister sätter käppar i hjulet för det IMF-lån som landet är i desperat behov av."
 • "– Och i den bassängen ska ju främst de i behov av rehabilitering få plats, säger Torbjörn Larsson."
 • "Resurserna måste användas så att de med störst behov får den hjälp de behöver."
 • "Vården och omsorgen skall utgå från den enskildes behov."
 • "För att lösa äldre människors behov av trygghet och social samvaro måste vi hitta andra sätt."
 • "Förändringarna för gamla i Härryda kommun med behov av stöd kommer tätt under vårvintern."
 • "– Och i den bassängen ska ju främst de i behov av rehabilitering få plats, säger Torbjörn Larsson."
 • "Vården och omsorgen skall utgå från den enskildes behov."
 • "Vi kan inte tillgodose behovet"
 • "Det finns ett växande behov av teknik som är enklare att använda."
 • "Det var mer än tillräckligt för att täcka min behov."
 • "Listan kan göras längre för att tillgodose särskilda behov"
 • "Det är ett ställe där behovet av vatten och föda kan tilllgodoses"

Ordet behov har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom polisväsende
generell
polisväsende

Vad betyder behov inom generell, generell, generell ?

brist

Översättningar (inom generell)

Engelska

Möjliga synonymer till behov (inom generell)

Möjliga synonymer till behov (inom generell)

Möjliga synonymer till behov (inom generell)

Ordet behov inom polisväsende

krav, fordran

Översättningar (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till behov (inom polisväsende)

Diskussion om ordet behov