behärska

behärskar

behärskade

behärskat

behärska

Verbbehärskad

Adjektiv

Synonymer

Övrig relation