begild

begild

begilds

begilded

begilded

begilding

Verb
med guldlöv eller guldfärg

Synonymer