begärelse

begärelsen

(-)(-)
Substantiv

Synonymer