befria

befriar

befriade

befriat

befria

Verb
Vanligast allmänt
befria i allmänhet
 • "Abraham Lincoln befriade slavarna"
 • "Jag befriar dig från löftet"
 • "Befria Nelson Mandela!"

Synonymer

Vanlig
släppa ut, släppa lös
 • "Befria tigern"

Synonymer

Vanlig bildligt
 • "Herkules befriade honom och dödade örnen"
 • "Befria mitt hjärta"

Synonymer

Vanlig
 • "De hade order att avrätta honom om någon försökte befria honom"

Synonymer

 • "Befria fötterna"

Synonymer

att frita,eller avbörda
 • "Men detta befriar inte från ansvar"

Synonymer

Synonymer

befria från bojorna, släppa lös
 • "Lätta skor befriar dina fötter!"

Synonymer

befria från börda
 • "Jag blev snart befriad från mina synder"

Synonymer

göra fri, rensa
 • "Kungen har utvalt dig att befria landet från monster"
 • "Befria huset från möss"

Synonymer

befria någon från, även skämtsamt
 • "De befriade honom från hans börda"
 • "De sköt honom vid morgonbönen för att befria honom från hans smärtor"
 • "Befria någon från hans pengar"

Synonymer

sätta på fri fot, släppa fri, frigöra
 • "Fångarna i Auschwitz befriades av ryska styrkor"
 • "Han har befriats genom en order från inrikesministern"

Synonymer

befria från ngt ont: förtryck, fruktan, bekymmer etc
 • "Att befria någon från fångenskap"

Synonymer

religion
 • "Hur kan vi befria dessa människor från deras lidande"
 • "Och de gav sig iväg för att befria det heliga landet"

Synonymer