befordran

(-)(-)(-)
Substantiv
uppflyttning till en högre tjänst

Synonymer

Synonymer