befordra

befordrar

befordrade

befordrat

befordra

Verb
  • "Han befordrades till överstes rang"

Synonymer

  • "Att befordra varorna per tåg skulle ha blivit mycket dyrt"
vardagligt
  • "Gratulerar, jag hörde att du har blivit befordrad till fördelningschef."
handel
  • "Säljaren har plikt att befordra varorna till köparen"
transportera med vagn
  • "De befordrade sina produkter till Savannah."
främja
  • "befordra matsmältningen"