beck

becket

(-)(-)
Substantiv
kemi
beck
Beck är en mycket trögflytande vätska. Beck blir bottensatsen vid destillation av organiska ämnen som tjära eller petroleum.
  • Engelska
  • pitch [ kemi ]

Synonymer
Beck

Namn

beck

becks

Substantiv
  • Svenska
  • nick [ vardagligt ]
skogsbruk
a beckoning gesture

Beck

Namn