bearing

bearings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bearing har 7 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom lingvistik
  • Inom politik
  • Inom psykologi
  • Inom järnväg
  • Inom juridik
  • Inom teknik
sjöfart
lingvistik
politik
psykologi
järnväg
juridik
teknik

Ordet bearing inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet bearing inom lingvistik

the direction or path along which something moves or along which it lies

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till bearing (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till bearing (inom lingvistik)

Ordet bearing inom politik

relevant relation or interconnection: "those issues have no bearing on our situation"

Översättningar (inom politik)

Synonymer till bearing (inom politik)

Möjliga synonymer till bearing (inom politik)

Ordet bearing inom psykologi

dignified manner or conduct

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till bearing (inom psykologi)

Ordet bearing inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till bearing (inom järnväg)

Möjliga synonymer till bearing (inom järnväg)

Ordet bearing inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till bearing (inom juridik)

Möjliga synonymer till bearing (inom juridik)

Ordet bearing inom teknik

placed between moving parts to allow them to move easily

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till bearing (inom teknik)

Diskussion om ordet bearing

  • - 2011-07-17

    verktyg