be fond of

are fond of
been fond of
were fond of
Verb

Möjliga synonymer till be fond of

Diskussion om ordet be fond of