BB gun

Substantiv

Vad betyder BB gun inom generell ?

pellets are propelled by air pressure

Diskussion om ordet BB gun

  • - 2010-01-10

    luftgevär