basidie

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder basidie inom botanik ?

sporalstrande organ hos de s k basidsvamparna

Diskussion om ordet basidie