base-court

base-courts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet base-court har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom historia
  • Inom jordbruk
juridik
historia
jordbruk

Ordet base-court inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till base-court (inom juridik)

Ordet base-court inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Ordet base-court inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till base-court (inom jordbruk)

Diskussion om ordet base-court