bark

barken

barkar

barkarna

Substantiv
Vanligast botanik träd
bark
Det yttre skiktet hos träd och buskar.
 • "Många fåglar letar efter larver under barken på en död tall."
 • Engelska
 • bark [ botanik ]

Är del av

 • träd

  [ botanik, träd ]
Vanlig segelfartyg
bark
En bark är ett flermastat segelfartyg
 • "Barken var ett segelfartyg med tre till fyra master"
 • Engelska
 • bark [ sjöfart ]

Är en/ett

Mindre vanlig anatomi
bark
Visa bild Fotograf: Chris 73
Hjärnbarken (cerebrala cortex, cortex cerebri eller bara cortex) är det yttre skiktet av storhjärnan, en del av hjärnan som finns hos alla ryggradsdjur.

Synonymer
Bark

Namn

bark

barks

Substantiv
Vanligast botanik
bark
tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants
 • "He cut the bark from the tree."
 • Svenska
 • bark [ botanik, träd ]
Vanlig sjöfart
bark
a sailing ship with 3 (or more) masts
 • "The bark had sailed for two weeks."

Synonymer

bark
Visa bild Fotograf: Kelly
a noise resembling the bark of a dog the sound made by a dog

Bark

Namn

bark

bark

barks

barked

barked

barking

Verb
tan (a skin) with bark tannins
 • "The leather was barked"
hundar
speak in an unfriendly tone make barking sounds
 • "The dogs barked at the stranger"
 • "She barked into the dictaphone"
träd
cover with bark remove the bark of a tree

Synonymer