Som besökare på Tyda samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

buran

buranen

(-)(-)
Substantiv
meteorologi
nordöstlig stormvind i asiatiska stäppområden
 • Engelska
 • buran [ meteorologi ]


baron

baronen

baroner

baronerna

Substantiv
titel samhälle

Synonymer

Är en/ett

varan

varanen

varaner

varanerna

Substantiv
reptiler

karan

karanet

(-)(-)
Substantiv
kemi

boran

boranet

(-)

boranerna

Substantiv
kemi
borväte, förening mellan bor och väte

barn

barnet

barn

barnen

Substantiv
Mindre vanlig
barn i sitt tidigaste år
 • "Jesusbarnet i templet"
 • "Hon hade ett barn vid sitt bröst"

Synonymer

Vanlig
vad man är i förhållande till sina föräldrar (oavsett ålder)
 • "Maria var den äldsta av hans barn"
 • "Hon väntar sitt första barn"
 • "EESK har i ett tidigare yttrande (22 ) uppmanat kommissionen att tillsätta en särskild representant för frågor om våld mot barn för att försvara barns rättigheter och uppmanat medlemsstaterna att förbjuda våld mot barn i alla dess former. EESK har i ett tidigare yttrande (22 ) uppmanat kommissionen att tillsätta en särskild representant för frågor om våld mot barn för att försvara barns rättigheter och uppmanat medlemsstaterna att förbjuda våld mot barn i alla dess former. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Vanligast familj
barn
person som inte är vuxen
 • "Det var längesedan jag var barn."
 • "Omkring tjugo procent av barnen i Amerika är överviktiga."
 • "Hur står det till, barn?"
 • "Barnen mår utmärkt."

Synonymer

Har undergrupp

barkan

barkanen

barkaner

barkanerna

Substantiv
geologi
halvmåneformad sanddyn; vanlig dyntyp i sand- och stenöknar

banan

bananen

bananer

bananerna

Substantiv
slang
Obscen beteckning för penis
 • Engelska
 • cock [ slang, sex ]

Synonymer

botanik
banan
Visa bild Fotograf: Acdx
Gul ätbar tropisk frukt

Synonymer

tara

taran

(-)(-)
Substantiv

ara

aran

aror

arorna

Substantiv
fåglar

bira

biran

biror

birorna

Substantiv
slang

Synonymer

 • öl

  [ dryck ]
 • Engelska
 • beer [ vardagligt ]

mara

maran

maror

marorna

Substantiv
däggdjur
psykologi

Övrig relation

bana

banan

banor

banorna

Substantiv
 • "en pils bana"

Synonymer

fara

faran

faror

farorna

Substantiv
Vanlig
stor, hotande kroppsfara
 • "Han är övertygad om att han svävar i livsfara"
 • "De utförde sina plikter även med fara för sina liv"
Vanlig formell stil
vågsam, farlig belägenhet
 • "Hennes liv var i stor fara"
 • "Många tror att aktiemarknaden är i överhängande fara att kollapsa"
Ovanlig
mycket ovanligt
 • "Faran med luftbubblor i de elektrisk-hydrauliska servosystemen"

bana

banan

banor

banorna

Substantiv
bana
bana i sport, särskilt bowlingbana;vissa vetenskapliga uttryck
 • "Jag undersöker möjligheterna att dra igång ett 8-10 banors bowlinghall"
 • "hyperbolisk bana"

Synonymer

fara

faran

faror

farorna

Substantiv
Vanlig
kris
 • "Han visste aldrig vad han skulle ta sig till vid fara"
 • "Vi har slutligen vaknat upp till insikten att vi är i fara"

Synonymer

Vanlig
 • "Livet är fullt av faror"
 • "Bilar måste parkeras så att de inte framkallar trafikfara"

Synonymer

 • hot

  [ juridik ]

bar

baren

barer

barerna

Substantiv
dryck
bar
Visa bild Fotograf: Helen Hagland
En lokal där alkoholhaltiga drycker serveras över disk
 • "Han har dränkt sina sorger i whiskey i baren"

Synonymer

mat
En lokal där enklare mat serveras
 • "Hon åt pyttipanna i baren"

Synonymer

fara

faran

faror

farorna

Substantiv
Vanligast
 • "Hennes liv är inte i fara"
 • "Faran med den här metoden är uppenbar"

Synonymer

bana

banan

banor

banorna

Substantiv
byta bana i ens arbete
 • "Ett tvärt avbrott i en lysande bana"
 • "Efter en lång karriär som politiker bytte han bana"

Synonymer

sport
mest i sportsammanhang
 • "Hästar kan ses på en terrängbana"
 • "Hawaiis golfbana nummer ett"

Synonymer

vara

varan

varor

varorna

Substantiv
vara
Visa bild Fotograf: Diliff

Synonymer

bana

banan

banor

banorna

Substantiv
fysik
 • "Satelliten kommer att kretsa i bana runt jorden"
 • "Om vi börjar att tänka på elektronerna som vågor, måste vi ändra vår föreställning vad en bana är."
 • Engelska
 • orbit [ astronomi ]

Synonymer

sport
sport,smal rak bana, såsom bowling- eller kägelbana
 • "bowlingbana"

Synonymer

järnväg
bana
Järnvägsspår är det underlag som tåg framföres på. Med järnvägsspår avses.

Synonymer

elektronik
t ex strömbana
 • "Beskriv strömbanan!"
 • Engelska
 • circuit [ elektricitet ]

Synonymer

fysik
 • "Partiklarna hade en cirkulär bana"

Synonymer

bana
bana hos en projektil,raket o dyl
 • "Banan hos en laddad partikel kan beräknas utifrån..."
sport
bana i sport, i sammansättningar
 • "tennisbana"
 • "badmintonbana"
 • Engelska
 • court [ sport ]

Synonymer

teknik
i sammansättningar
 • "raketbanan"

Synonymer

bana
i sammansättningar
 • "skjutbana"

Barany

Namn

bar

barare

barast

Adjektiv
utan täckande klädsel
 • "Gå inte omkring utomhus med bara fötter"

Synonymer

bara

Adverb
 • "Han är ju bara en ung pojke!"
 • "Jag såg henne bara en gång"

Synonymer

bara

Konjunktion

Synonymer

aran

Substantiv
kläder

saran

Substantiv
any of various thermoplastic resins used to make things

badan

badans

Substantiv
botanik

barman

Substantiv

Synonymer

bran

Substantiv
jordbruk
sädeskärnskal

baron

barons

Substantiv
a very wealthy or powerful businessman:
 • "an oil baron"

Synonymer

titel
baron
a nobleman (in various countries) of varying rank

barn

barns

Substantiv
jordbruk

bran

Substantiv
mat
bran
Bran, also known as miller's bran, is the hard outer layers of cereal grain. It consists of the combined aleurone and pericarp.
 • Svenska
 • kli [ mat ]

buran

Substantiv
meteorologi
nordöstlig stormvind i asiatiska stäppområden
 • Svenska
 • buran [ meteorologi ]

varan

Substantiv

Synonymer

Barany

Namn