banfritt

Adverb
handel
förkortning för 'free on rail'