band

bandet

band

banden

Substantiv
Vanligast textil
band
textil, musikgrupp och tjuvar
 • "Ett blått silkesband"
 • "Rolling Stones är troligen en av de nest berömda banden i världen"
 • "TV och FM-radiobandet"
 • "Ett band rövare"
 • "Att knyta hymens band"

Synonymer

 • "Banden håller ihop tunnorna"
 • "Djuren tvingades att hoppa genom flammande band"
bildligt
oftast abstrakt betydelse, känslobetonat
 • "Vänskapsband"
 • "Det fanns ett starkt band mellan dem"
 • "Bandet mellan fäder och barn"
kläder
 • "Den unga damen bar ett blå band i sitt pudrade hår"

Synonymer

sjöfart, beslagsband, används för att surra ett segel
 • "Dra bandet runt seglet en andra gång"
förbindelse, ofta känslobetonat
 • "Blodsband"
 • "Familjeband"
 • "Min bror var det enda bandet jag hade till Sverige"

Synonymer

lay restraint, lägga band på
 • "Hon lade band på sin aptit"

Synonymer

 • "Riddaren hade satt dit järnband på sin sköld för att göra det starkare"
 • Engelska
 • bar [ allmänt ]
 • "Bandet som hör till Arméstyrkornas medalj"
 • "Han knöt upp presenten med ett band"
 • "Ett skrivmaskinsband"
 • "Knyt ett gult band runt det gamla ekträdet"
 • "Hon bar ett band i sitt hår"

Synonymer

teknik
 • "En bandspelare"
 • "Inspelningen gjordes på ett magnetband."
länk
 • "Mor- och farföräldrar, vår länk till det förgångna"

Synonymer

bunden bok
 • "Hennes andra memoarvolym"
snickeri

Synonymer
hopbinda

hopbinder

band

bundit

hopbind

Verb

band

bands

Substantiv
band
band of radio frequencies for e.g. transmitting a TV signal;
 • "TV and FM Radio Band"
 • Svenska
 • band [ textil ]

Synonymer

teknik
band
Visa bild Fotograf: Borowski
tobaksrökning
musik
band
Visa bild Fotograf: Unknown photographer
Rolling Stones är troligen en av de nest berömda banden i världen

Synonymer

 • "A band of robbers"

Synonymer

a strip or stripe of a contrasting color or material
 • "To join in Hymen's bands"

Synonymer

band
something elongated that is worn around the body or one of the limbs
 • "A blue silk band"

Synonymer

put around something to hold it together, i.e, cigar

band

band

bands

banded

banded

banding

Verb
bind or tie together, as with a band
amerikansk engelska fåglar

Synonymer

 • Svenska
 • banda [ teknik ]