bambino

bambinos
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bambino

Hur används ordet bambino

  • "Ever since he was a bambino, he has lived to cook"

Ordet bambino har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom religion
slang
religion

Ordet bambino inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till bambino (inom slang)

Möjliga synonymer till bambino (inom slang)

Ordet bambino inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till bambino (inom religion)

Diskussion om ordet bambino