balusterdocka

balusterdockan

(-)(-)
Substantiv
balusterdocka
En baluster (även kallad balusterdocka) är ett upprätt, vanligen rundat eller vasformat, vertikalt stöd för överliggaren i en balustrad

Synonymer