ballad

balladen

ballader

balladerna

Substantiv
musik
Ballad är en medeltida dansvisa med omkväde, vanligen med erotiskt innehåll och av berättande karaktär.
Ballad är en medeltida dansvisa med omkväde, vanligen med erotiskt innehåll och av berättande karaktär.

Synonymer

Är del av
ballad

ballads

Substantiv
musik
a narrative song with a recurrent refrain

Synonymer

a narrative poem of popular origin

Synonymer