balans

[baˈlaŋs]
balansen
balanser
balanserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till balans

Hur uttalas ordet balans?

[baˈlaŋs]

Hur böjs ordet balans på svenska?

Obestämd singular: balans
Bestämd singular: balansen
Obestämd plural: balanser
Bestämd plural: balanserna

Hur används ordet balans

 • "hålla balansen."
 • "tappa balansen."
 • "Gymnaster måste ha bra balans."
 • "komma ur balans av en vindpust."
 • "Men vi gör andra åtgärder också, till exempel har vi någon tjänst i öppenvården som är vakant som vi inte har återsatt och prognosen är ändå att vi ska kunna hämta hem så att vi klarar en budget i balans i den ordinarie verksamheten, säger Ingrid Hermansson ( C )."
 • "Utredaren Annika Nordgren Christensens uppdrag är, enligt regeringens direktiv, att föreslå en lämplig balans mellan frivillighet och plikt."
 • "Förbundet kommer att vara i ekonomisk balans under 2017, allt annat är uteslutet, säger Heléne Björklund ( S ), ordförande för kommunalförbundet Sölvesborg-Bromölla."
 • "Det kan innebära att de tre nämnderna nu måste spara för att få balans i respektive budget."
 • "Utöver det behövs åtgärder som leder till en budget i balans vid årets slut."
 • "– Under 2018 hoppas vi vara i balans i vakansläget igen, säger Lena Jönsson."
 • "Hockeyklubben har ansökt om pengarna för att skapa förutsättningar för en framtida verksamhet med ekonomi i balans."
 • "– Nu är vi tillbaka i en balans i ekonomin och jag kommer inte att äventyra den."
 • "En fet smoothie till mellanmål, skulle den göra att du får bättre balans?"
 • "Vi har inte sålt tillräckligt för att få balans i ekonomin."
 • "Hans ångmaskin hade den mer avancerade idén att använda kolv och balans."
 • "Innerörat har en balans."
 • "Kvinnan återfick balansen."

Ordet balans har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom anatomi
 • Inom teknik
 • Inom teknik
ekonomi
anatomi
teknik
teknik

Vad betyder balans inom ekonomi ?

(fysik) tillstånd hos visst (system av) föremål som kännetecknas av att de lägesförändrande krafterna exakt upphäver varandra https://sv.wiktionary.org/wiki/j%C3%A4mvikt

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till balans (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till balans (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet balans inom anatomi

mest i anatomiska sammanhang

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till balans (inom anatomi)

Möjliga synonymer till balans (inom anatomi)

Vanlig betydelse av ordet balans inom teknik

fattning

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till balans (inom teknik)

Möjliga synonymer till balans (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet balans inom teknik

balans på ångmaskin

Översättningar (inom teknik)

Diskussion om ordet balans