bakslagsäkerhet

bakslagsäkerheten

(-)(-)
Substantiv
vid svetsning