bakgrund

bakgrunden

bakgrunder

bakgrunderna

Substantiv
historia
Generella händelser eller omständigheter
  • "Mot denna bakgrund anser styrelsen att valet är rättfärdigat."
  • "Läkaren hade en militärisk bakgrund."

Synonymer

bildligt kultur
Den bild eller miljö som en händelse eller scen utspelar sig i.
  • "I bakgrunden låg det ett antal saxar och ett stort, rött, skynke."

Synonymer