bakända

bakändan

bakändor

bakändorna

Substantiv
vardagligt