backspace

Substantiv
data
den knapp på en dator som raderar tecknet omedelbart till vänster om markörenBackspace

Substantiv
data

Synonymer

  • BKSP

    [ förkortning, data ]
  • BS

    [ förkortning, data ]

backspace

backspace

backspaces

backspaced

backspaced

backspacing

Verb
hit the backspace key on a computer or typewriter keyboard
  • "To erase, you must backspace"