backslänt

backslänten
backslänter
backslänterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet backslänt på svenska?

Obestämd singular: backslänt
Bestämd singular: backslänten
Obestämd plural: backslänter
Bestämd plural: backslänterna

Översättningar

Möjliga synonymer till backslänt