backlash

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Vad betyder backlash inom allmänt ?

kraftig reaktion eller protest, ofta mot viss samhällsutveckling, eller resultatet av sådan reaktion

Översättningar

Engelska

Synonymer till backlash

Möjliga synonymer till backlash

backlash

backlash
backlashed
backlashed
Verb

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

backlash

backlashes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet backlash

  • "there was a backlash of intolerance"

Ordet backlash har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom medicin
  • Inom generell
teknik
medicin
generell

Ordet backlash inom teknik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till backlash

Ordet backlash inom medicin

Översättningar

Synonymer till backlash

Möjliga synonymer till backlash

Ordet backlash inom generell

an adverse reaction to some political or social occurrence

Översättningar

Möjliga synonymer till backlash