back-comb

back-comb

back-combs

back-combed

back-combed

back-combing

Verb
  • Svenska
  • tupera [ hårvård ]