babble

babble
babbled
babbled
Verb

Översättningar

Hur används ordet babble

  • "The two women babbled and crooned at the baby"
  • "The old man is only babbling--don't pay attention"

Ordet babble har 2 betydelser

  • Inom färg
  • Inom sjöfart
färg
sjöfart

Vad betyder babble inom färg ?

to talk foolishly

Översättningar

Synonymer till babble

Möjliga synonymer till babble

Ordet babble inom sjöfart

utter meaningless sounds, like a baby, or utter in an incoherent way

Översättningar

Svenska

Synonymer till babble

Möjliga synonymer till babble

babble

babbles
Substantiv

Översättningar

Vad betyder babble inom vardagligt ?

gibberish resembling the sounds of a baby

Översättningar

Synonymer till babble

Möjliga synonymer till babble