börja

börjar

började

börjat

börja

Verb
  • "...välkomnar vi därför kommissionens beslut att börja betrakta denna sektor i termer av hur Europeiska unionen kan bidra till att öka möjligheterna och begränsa de uppenbara riskerna, med tanke på tillväxtprognoserna för transportsektorn i Europa. europarl.europa.eu"
  • "En balanserad lösning av hur jourtid ska behandlas kan börja med att man erkänner principen att all jourtid, där arbetstagaren är ålagd att vara tillgänglig för arbetsgivaren på arbetsplatsen för att utföra arbete vid behov, är jourtid i direktivets mening och inte kan betraktas som vilotid26 . ööeur-lex.europa.eu"

Synonymer