börd

börden

börder

börderna

Substantiv
  • "Han hade åtnjutit bördens alla fördelar"
  • "Professor Röpke är själv tysk till börden"

Synonymer
börd

Substantiv

Synonymer