böjning

böjningen

böjningar

böjningarna

Substantiv
lingvistik

Synonymer