bärkasse

bärkassen

bärkassar

bärkassarna

Substantiv

Synonymer