bära

bär

bar

burit

bär

Verb

Synonymer

ha på sig
  • "Hon bar gula kläder"

Synonymer

bildligt
  • "En mild bris bar fram vårens alla lukter"
  • "Han bar ett gevär över axeln"