axa

axar
axade
axat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till axa

Hur böjs ordet axa på svenska?

Presens: axar
Preteritum: axade
Supinum: axat

Vad betyder axa inom vardagligt ?

accelerera, öka hastigheten hos

Möjliga synonymer till axa

Diskussion om ordet axa