avvika från ämnet

avviker från ämnet

avvek från ämnet

avvikit från ämnet

avvik från ämnet

Verb