avverka

avverkar

avverkade

avverkat

avverka

Verb
tillryggalägga
  • "Han avverkade tre kilometer på 24 minuter"
skog
  • "Han avverkade skog för att göra träkol"
  • Engelska
  • fell [ skogsbruk ]
  • slash [ amerikansk engelska, skogsbruk ]

Synonymer