avveckla

avvecklar

avvecklade

avvecklat

avveckla

Verb
Vanligast
  • "Tyskland blir första större industriland som avvecklar sitt kärnkraftsprogram"

Synonymer

  • "England började att avveckla sitt imperium"

Synonymer

handel
handel
  • "avveckla affärerna/bolag"