avväxlingsbalk

avväxlingsbalken

avväxlingsbalkar

avväxlingsbalkarna

Substantiv
  • Engelska
  • lintel [ teknik, byggnadskonst ]