avtryck

avtrycket

avtryck

avtrycken

Substantiv
allmänt
  • "Du har lämnat ett avtryck på golvet"
  • "Kriget har lämnat sina avtryck här"

Synonymer

formellt
  • "Familjen har lämnat ett avtryck på vårt lands historia"

Synonymer

i fuktigt material
  • "avtrycket av en stämpel"
  • "avtrycket av skor"

Synonymer
avtrycka

avtrycker

avtryckte

avtryckt

avtryck

Verb
typografi

Synonymer