avstänga

avstänger

avstängde

avstängt

avstäng

Verb
Vanligast
  • "Ett fartyg som är verksamt i vatten som omfattas av den andra partens jurisdiktion får inte stänga av sina satellitföljare. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Vanlig
  • "Finns det möjlighet att avstänga honom från sin befattning till det att den rättsliga undersökningen slutförts? europarl.europa.eu"
  • "Utse den verkställande direktören i enlighet med artikel 30, vidta disciplinåtgärder gentemot den verkställande direktören och vid behov avstänga eller avsätta denne. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

  • "Skiljeväggarna mellan rummen avstänges först."

Synonymer