avstämma

avstämmer
avstämde
avstämt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avstämma på svenska?

Presens: avstämmer
Preteritum: avstämde
Supinum: avstämt

Hur används ordet avstämma

  • "Kommunen ska även se till att det tydligt framkommer vilken tid som är avsatt för vissa uppgifter och regelbundet avstämma med personalen att tiden räcker till."
  • "Ett nytt möte för att avstämma hur det har gått ska hållas i juni."
  • "Kommunen ska även se till att det tydligt framkommer vilken tid som är avsatt för vissa uppgifter och regelbundet avstämma med personalen att tiden räcker till."
  • "Ett nytt möte för att avstämma hur det har gått ska hållas i juni."

Ordet avstämma har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom radio
  • Inom färg
  • Inom ekonomi
  • Inom lingvistik
generell
radio
färg
ekonomi
lingvistik

Vanligast betydelse av ordet avstämma inom generell

Översättningar

Synonymer till avstämma

Möjliga synonymer till avstämma

Mindre vanlig betydelse av ordet avstämma inom radio

Översättningar

Möjliga synonymer till avstämma

Mindre vanlig betydelse av ordet avstämma inom färg

Översättningar

Möjliga synonymer till avstämma

Ovanlig betydelse av ordet avstämma inom ekonomi

Översättningar

Möjliga synonymer till avstämma

Ovanlig betydelse av ordet avstämma inom lingvistik

Översättningar