avsats

avsatsen

avsatser

avsatserna

Substantiv

Synonymer