avsöndra

avsöndrar

avsöndrade

avsöndrat

avsöndra

Verb
Vanligast medicin
Avskilja från ett ämne

Synonymer

Vanlig juridik

Synonymer

geologi kemi

Synonymer