avsätta

avsätter

avsatte

avsatt

avsätt

Verb
ekonomi
  • "Regeringen har avsatt mer än 86 miljarder dollar som ett erkännande av de speciella behoven hos våra veteraner och krigsänkor"

Synonymer

Synonymer

Övrig relation

kemi

Synonymer

handel
Avsätta varor på en marknad

Synonymer