avsända

avsänder

avsände

avsänt

avsänd

Verb

Synonymer

teknik